Projeye Dair

2K Kreatif Kampüs Yaratıcılık Ağı Projesi yaratıcı ekonomi ve yaratıcı endüstriler farkındalığını artırarak K12 düzeyinde yaratıcı girişimciliğin gelişmesine katkı sunmayı amaçlar. 16-18 yaş arasında dijital yetkinlikleri yüksek gençlerde yaratıcı endüstriler alanında yenilikçi yaklaşım ve yöntemleri geliştirmek üzere kapasite inşa etmek, geleneksel olan ile dijital mecralarda var olacak kurgular arasında etkileşimi artırmak, yaratıcı girişimcilik alanında donanımlı gençler yetiştirilmesine katkı sunarak yaratıcı endüstriler ve kültür alanında daha güçlü bir ülke hedefine katkı sunmak projenin temel hedefleridir.

Proje başta İzmir olmak üzere, Ege bölgesi illerini kapsamaktadır. Kreatif Kampüs Yaratıcılık Ağına katılan okul öğrencilerinin yaratıcı girişimci olarak yetkinliklerinin artırılması, farkındalıklarının güçlendirilmesi, gelecek teknolojileri kullanma ve bu mecralarda kültürel duruşu olan gençlerin sayısının artmasına imkân sağlanacaktır. Kreatif Kampüs Yaratıcılık Ağına katılan her bir okul, diğer bir Ege Bölgesi ilini temsil eden bir okul ile eşleşerek, birbirinden öğrenme süreçlerinin projenin gelişiminde güçlü bir iş birliği ağını inşa etmesi mümkün olacaktır. Gençlerin bilgiyi analiz etme, yaratıcılık odaklı değişim, yaratıcı endüstriler alanında girişimci olabilmek için gerekli donanım ve becerileri edinmesine katkı sunulmuş olacaktır. 

Proje Sahibi: İzmir Ekonomi Üniversitesi 

Projenin Süresi: 12 Ay

Proje Ortakları: EGIAD, Spectacled Tales, Imaginarium XR, Creative Business Network 

Fon Kaynağı: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı “Gelecek Gençlerin” Kültür Endüstrileri Destek Programı

Proje başta İzmir olmak üzere, Ege bölgesi illerini kapsamaktadır. Kreatif Kampüs Yaratıcılık Ağına katılan okul öğrencilerinin yaratıcı girişimci olarak yetkinliklerinin artırılması, farkındalıklarının güçlendirilmesi, gelecek teknolojileri kullanma ve bu mecralarda kültürel duruşu olan gençlerin sayısının artmasına imkân sağlanacaktır. Kreatif Kampüs Yaratıcılık Ağına katılan her bir okul, diğer bir Ege Bölgesi ilini temsil eden bir okul ile eşleşerek, birbirinden öğrenme süreçlerinin projenin gelişiminde güçlü bir iş birliği ağını inşa etmesi mümkün olacaktır. Gençlerin bilgiyi analiz etme, yaratıcılık odaklı değişim, yaratıcı endüstriler alanında girişimci olabilmek için gerekli donanım ve becerileri edinmesine katkı sunulmuş olacaktır.