Proje Ortakları

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Araştırma Merkezi

IEU-KREA yaratıcı ekonomi ekseninde multidisipliner bir araştırma ve uygulama merkezi olarak faaliyet göstermektedir. İçeriğinde sanatın ve zanaatın iç içe geçtiği kapsayıcı bir yaklaşım barındırmaktadır.

IEU+KREA Yaratıcı Ekonomi Araştırma ve Uygulama Merkezi, kültürel ve yaratıcı endüstrilerin ekonomik potansiyelini açığa çıkarma amacıyla Nisan 2019’dan beri bölgeleri, kuruluşları ve kişileri analiz etmekte ve bilgilendirmektedir.

IEU+KREA, İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde, kültür ve yaratıcı endüstri uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren uluslararası ekonomi araştırma ve uygulama merkezidir. IEU+KREA’nın misyonu, bölgeler, kuruluşlar ve kişiler için, bulundukları şehrin kültürel ve yaratıcı kaynakları hakkında daha fazla farkındalık yaratmak ve ekonomik ve sosyal gelişim mirasını da içeren kültürün potansiyelini açığa çıkarmak amacıyla araştırmalar yapmak ve politika tavsiyelerinde bulunmaktadır.

IEU+KREA, ekonomik ve sosyal dönüşümü, kültürel ekonomilerin ve yaratıcı endüstrilerin itici gücüyle stratejiler geliştirerek, projeler ve pilot uygulamalar ile, bu sektörlerin hedeflediği sosyo-ekonomik dönüşümü hızlandırmak için çalışmaktadır. Bu bağlamda, Merkez, kültürel ekonomiler ve yaratıcı endüstriler ekseninde yürütülecek olan faaliyetler için işbirliği ve paydaşlar arası iletişim ve yönetişim ağı geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

 

EGIAD

EGE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (EGİAD), bir sivil toplum kuruluşu olarak demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, Atatürkçü ve çağdaş bir anlayışla Türkiye’de öncelikle Ege bölgesindeki genç iş insanlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, derneğin faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak, ayrıca Ege Bölgesini ve Türkiye’yi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda fikirler ve projeler üretmek, mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek suretiyle üyelerinin ve ülke ekonomisinin yararlanmasını amaçlar.

 

ImaginariumXR

ImaginariumXR, hem sanal gerçeklik merkezi hem de yenileyici kültürler tasarlamak ve yaratmak ve evlerimizde, topluluklarımızda ve dünyada müteakip eylemleri gerçekleştirmek için hayal gücünü kullanmaya adanmış bir uygulama ve ağ topluluğu oluşturmak için fiziksel bir konum ve laboratuvardır.

 

Spectacled Tales

Masal gerçeğe ait değilmiş gibi anlatılır çocukken herkese. Biraz hayal ürünü renkler ile doluysa dünyanız ve bunu dile getirirseniz sizleri gerçekten kopmuş olmakla itham ederler. Bence bunun değişme zamanı geldi. Masal dilinin gizemini zihnin kalp ile birleştirdiği kurgularda birlikte dokumayı tercih ettik… Ve atölyeler oluştu. Her atölye birbirinden bağımsız ve katılımcıların atölyeye taşıdıkları “kendi”leri ile yeni, dinamik ve değişken bir dizin oluşturuyor.

Creative Business Network 

Creative Business Network, okuyucular/izleyiciler/katılımcılar için derin ve benzersiz bir deneyim yaratmayı ve küresel startup kabilesinin insanları, kişilikleri, tuzakları ve tutkusunu içeren yarışmalar yaratmayı amaçlar.

Creative Business Network, yaratıcı endüstri hakkında sürekli, dinamik bir bilgi ve ilham kaynağıdır. Teorimiz şu ki, hala yıllık bir Yaratıcı İş Kupası yarışmasına ev sahipliği yapıyor olsak da, yaratıcılığı desteklemek için her gün bir araya gelmemiz gerekiyor. Bu nedenle hikayeler, danışmanlar, yatırımcılar, profiller, uzmanlar, mentorlar, web seminerleri ve podcast’lerden oluşan bir ağ oluşturduk. Yaratıcı olan her şey için başvurulacak kaynak olmak istiyoruz ve ekibimizin bu konuda yeterli niteliklere sahip olduğundan oldukça eminiz.

Creative Business Network altında, küresel yaratıcı ekonomiyi destekleyen çeşitli etkinliklerimiz ve girişimlerimiz var.