Kreatif Kampüs Nedir?

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak,K12 düzeyde yaratıcı endüstriler & yaratıcı ekonomi konularında farkındalığı arttırmak ve yaratıcı girişimciliğin gelişimine katkı sunmak amacıyla yola çıktığımız 2K: Kreatif Kampüs Yaratıcılık Ağı projesi kapsamında hazırlanan Kreatif Kampüs Programı hepinizin bildiğiniz gibi ilk yılında İzmir Özel Türk Koleji’nde uygulanıyor. Peki nedir bu kreatif kampüs, biz eğitimin geleceği için ne amaçlıyoruz, neden bizimle olmalısınız bugün bunlarda bahsedelim. 

Bizce Kreatif Kampüs; disiplinlerarası yenilikçi ortak fikir üretimine dayalı, gelecek teknolojlerinin kullanıldığı, CreaTech* yetkinliklerin geliştirildiği, kültürden ilham alan yaratıcı girişimcilerin yetiştirildiği, sürece ve deneyime odaklanan, üretken bir alandır. 

Disiplinlerarasılık, birden fazla disipline ait metot, bilgi, araç ve deneyimden faydalanılan bir yaklaşımdır. Bir piyanistin bir nöroloji uzmanı ile birlikte alzeihmer hastalığı hakkında bir proje üretmesi disiplinlerarası bir çalışmaya örnek verilebilir. Yaratıcılığı ve yenilikçi bakış açısını destekleyen ve etkinliğini arttıran disiplinlerarası iş birliği, birlikte yaratmaya (co-creation) referans vermektedir. Bireysel yaratıcılıktan ziyade ortaklaşa yaratıcılığa odaklanan birlikte yaratma süreci bir öğrenme metodu olarak da kullanılmaktadır. Öte yandan; bilgi, beceri ve kültür alışverişini destekeyen birlikte yaratma yaklaşımı, dayanışma duygusunu beslemektedir. 

Dijital becerileri geliştirerek geleceğe hazırlanmak da yaratıcılık kadar önemlidir. NFT, Metaverse gibi sanal ortamdaki gelişmelere şahit olduğumuz şu dönemde, dijital teknolojilerin yarınki önemini tahmin etmek çok zor değil. İşte tam da bu yüzden sonuç ve başarı odaklı geleneksel sistemin aksine süreç ve deneyim odaklı yaklaşımı benimseyen Kreatif Kampüs programı hata yapmaktan korkmayan, üretken ve yenilikleri takip eden bir nesil yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Kapsayıcılık ilkesi ile çoklu ve yaratıcı öğrenme biçimlerinden yararlanarak, her eğitmenin ve öğrencinin kendini, potansiyelini ve ilgi alanlarını keşfetmesine yardımcı olmayı hedefleyen Kreatif Kampüs Programı, fiziksel ve dijital mecralarda odağında her zaman üretkenliği ve merakı bulunduran, eğitimde teknoloji yoluyla özgür bir ifade alanı açarak, eğitimin her aşamasında aktif ve katılımcı olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.  

“Öğrenmenin tek yolu yaşamaktır.”

Matt Haig

Yazan: IEU+KREA Proje Uzmanı
MSc. Simay Sarı